Lene Winther Logo

Parterapi

Samtaleterapi hvor du oplever og ser, at det ikke er kærligheden den er gal med,
men historierne og mønstrene imellem jer, der spænder ben.
Kærligheden er jeres fælles drivkraft fremad.

Parterapi er ikke fordi, vi har et dårligt parforhold, men fordi vi ved, at vi har brug for at lære nye måder at
kommunikere og være i kontakt med hinanden på.

De typiske udfordringer og bekymringer i parforhold

De fleste af os oplever, at vores parforhold i perioder er svært. Vi ender ofte i de samme fastlåste konflikter og får ikke mødt eller
forstået hinanden. Dynamikken er gået i hårdknude.

Kan du huske, da I mødte hinanden? I faldt højst sandsynligt for hinandens forskelle. Og nu irriterer du dig måske over dem. Du oplever, at I er så forskellige og tvivler på, om I overhovedet længere er et match. Måske oplever du at I mere er samboende forældre og ikke længere så meget kærester.

Dagligdagen er fyldt med situationer, hvor I trigger hinanden, og situationerne eskalerer til højder, hvor I møder hinanden med modangreb og sårende bemærkninger. I snerrer eller råber måske ad hinanden. Den ene trækker sig, den anden angriber. Dynamikken er gået i hårdknude.

Det kan også være, at I trækker jer fra hinanden og lever parallelle liv. I sover hver for sig, laver hver jeres ting, deler jer op med børnene, skriver sms’er til hinanden i stedet for at snakke med hinanden.

Det er ofte misforståelser, der skaber smerte og uro i et parforhold

Problemer, bekymringer og udfordringer par typisk henvender sig med:

 • I oplever jer fastlåste
 • I trækker jer fra hinanden
 • Negative antagelser om din kæreste eller omvendt
 • Jeres kommunikation er dårlig eller ikke-eksisterende
 • I er i krise
 • I har svigt I ikke har fået bearbejdet og ikke kan tale med hinanden om
 • I er udmattede
 • Der er langt mellem glimt af nærhed og lykke
 • Kærestefølelsen er forsvundet
 • I er ikke intime længere, og det er et problem for mindst 
  én af jer.

Det er tid til at søge hjælp. Uanset hvad, så er der brug for at der sker noget nu.

Ellers… Ja, hvad ellers?

Det er lettere at få god effekt af parterapi, jo tidligere I henvender jer med jeres problemer.

Konflikterne i vores parforhold, er sjældent tegn på, at vi ikke elsker hinanden, men nærmere, at vores mønstre og historier kommer i spil.

Hvilke forhindringer eller tvivl kan der være?

Når I oplever, at I har det svært, er det ofte også svært at beslutte, hvornår det er tid til at søge parterapi.

Du tænker måske, at det ikke fører til noget. Måske har I søgt hjælp før og har ikke oplevet jer mødt og hjulpet. Måske er I ikke enige i, hvad der skal til, før at I får det bedre.

Det kan også være, at du tænker, at hvis I som par opsøger hjælp til at være i jeres parforhold, så har du og I fejlet. Måske synes du bare, at det er svært at starte op i parterapi. Måske synes du helt enkelt, at det er noget mærkeligt noget.

Forskning viser, at par, der søger hjælp, ofte søger den sent.
I gennemsnit 6 år efter, at de oplever alvorlige problemer i forholdet.
Skilsmisseprocenten i Danmark ligger på omkring 48 %.
Hvert andet til trejde par går fra hinanden (Danmarks Statistik, 2020),

Hver sjette mistrives i sit parforhold. Vi har det med at vente til kaos.

Selv om I sætter tid af til romantiske middage og storbyweekender, hvor der reelt burde være tid til den gode kontakt og intimitet, udløser de gode aktiviteter sjældent, at I reelt kommer til at tale sammen om det, der fylder.

Altså om, hvordan I trives med hinanden, hvad du er ked af, hvad du er glad for og hvad du savner.

Ro på – godt du er lige her. Lige nu. Træk vejret, pust ud.

Jeg er her for at støtte og hjælpe jer.

Én at læne dig op ad, en at læne jer op ad, så du og I slipper for at være alene om det hele.

En du kan få hjælp til at vende alle tankerne og bekymringerne med, en der hjælper dig og jer med den gode samtale om det der fylder.
En der ser, høre og rummer dig og jer. En som har kompetencerne til at hjælpe jer professionelt, og ved hvad der skal til, for at I sammen 
får det bedre.

Du er landet det rigtige sted, hvis du gerne vil mødes i et rum med ro og tryghed, hvor der er plads til det der fylder. Hvor I sammen opnår bedre kommunikation og bedre kontakt.

Og undgår skænderier og diskussioner der går i hårdknude og som bliver til langvarige konflikter.

Før jeg fortæller dig om et parterapiforløb, så lad os lige tale om, hvem det her passer til:

 • Du er i et parforhold, med eller uden børn – og udadtil ser det ud til at det går meget godt med dig og din partner. Men indeni føles det ikke helt så fint, for du er ofte mere frustreret end tilfreds. Og du savner nogen at spille bold op ad med dine tanker og følelser, som virkelig kan hjælpe jer med at komme videre.
 • Du føler dig fastlåst i dit parforhold og oplever, at I er begyndt at trække jer fra hinanden
 • Du har negative tanker om din partner, og tankerne bider sig mere og mere fast.
 • Jeres kommunikation er dårlig eller ikke-eksisterende, og den kører i ring. Hvis eller når I finder den gode stemning igen, omtaler I ikke konflikten og den bliver ikke løst. Det hober sig bare op med tidligere konflikter, I har.
 • Jeres parforhold er udmattet, I lider af metaltræthed. Kærestefølelsen er væk og der er langt mellem glimt af nærhed og lykke.
 • I er ikke intime længere, og det er et problem for mindst én af jer.
 • Du har ikke tid til at læse bøger, artikler og investere i flere onlinekurser om parforhold. Du er er nået dertil, hvor I har brug for støtte og hjælp, i et forløb, hvor lige netop I som par bliver mødt i jeres udfordringer og drømme. Så I får det lettere og bedre – og skal ikke regne det hele ud selv.
 • Du føler dig måske også overvældet og stresset, og du vil egentlig bare gerne have et godt parforhold som du engang drømte om. Et liv med god kontakt og nærhed, et parforhold, hvor du stortrives og som giver dig overskud og energi til noget af alt det andet, der også betyder noget for dig i livet.
 • Du savner en kompetent professionel, der kan hjælpe dig og din partner med at bane vejen fremad, så du oplever, at I får nærhed og intimitet, ro og balance og den gode stemning igen.

Der findes faktisk en anden måde at være i parforhold på

En anden måde, hvor I som par formår at kommunikere, skabe kontakt og bringe det bedste frem i hinanden.

Helt konkret, hjælper jeg jer til:

 • At hver enkelt af jer får sig udtrykt og oplever sig lyttet til.
 • At I trygt kan dele hver jeres følelsesmæssige oplevelser med hinanden.
 • I får min hjælp til at kunne sige eller gøre noget andet, eller sige noget på en anden måde, end du eller I plejer.
 • I oplever og erfarer, hvilken forskel det gør at sige eller gøre noget på en anden måde, og hvordan det giver nye reaktioner
  fra den anden
  .

Det er udviklende for dig og din partner.

Mit fokus vil altid primært være på jeres pardynamik, jeres indbyrdes relation og kommunikation, end på egenskaber hos den enkelte af jer.

Hvad er parterapi?

Parterapi er for dig og din partner og relationen imellem jer.

Parterapi giver mulighed for at I sammen får på kigget på jeres konkrete og aktuelle samspil.

Parterapi kan være en del af et familieterapi-forløb, eller det kan være et selvstændigt forløb.

Jeg hjælper dig og jer med at:

 • I lytter til hinanden og snakker én ad gangen
 • I sætter gang i jeres selvrefleksion
 • Se de positioner, du indtager, og hvordan I forstærker hinandens reaktioner
 • Ser dit eget bidrag til og medansvar for jeres samspil
 • Får øje på og erfarer, at det er sårbarhed og længsel, der trigger jer
 • Får øje på udviklingsmuligheder i jeres udfordringer
 • I øger jeres tolerance for jeres forskellighed
 • I får redskaber til kommunikation, mentalisering og nærvær

Jeg er trænet i at hjælpe jer til bedre kommunikation og følelsesmæssig reparation imellem jer.

Når vi oplever udfordringer i vores parforhold, kan vi opleve afmagt, og det kan føre til kritik og selvbebrejdelser. Vi kan stirre os blinde i vores partners fejl og mangler, eller vi kan gå i stå i vores egen håbløshed og mismod.

Hvis vi derimod prøver at vende blikket indad og åbne for vores egen oplevelse af smerte, længsel og afmagt, uden at vi giver vores partner skylden eller ansvaret for, om det kan blive anderledes, opstår der en god udfordring og mulighed for udvikling. Det hjælper jeg dig med.

Sex skal på dagsordenen – hvis det er relevant for jer

I parterapiens trygge rum er det en oplagt mulighed at få taget hul på samtalen om sex. Et emne der for de fleste par er vanskeligt at tale om. 75 procent af pars problemer omkring sex handler om klimaet imellem jer, og handler altså ikke om fysiske vanskeligheder.

Den dårlige stemning slæber vi med fra køkkenet og ind i soveværelset, eller hvor vi nu har sex.
Det slukker og truer vores intimitet.

Hvor lang tid tager et parterapiforløb?

Det afhænger af, hvor svært I har det i terapiens start, hvor længe et parterapeutisk forløb tager.
Et halvt til et helt års forløb, 10- 20 sessioner, vil give jer og os, gode arbejdsbetingelser, hvis I ønsker en god og vedvarende forandring. 

Faser i parterapi

Parterapi har ofte 3 faser

I arbejder med:

 • Første fase: at blive trygge, og få bevidsthed om det mønster, der har skabt afstanden imellem jer
 • Anden fase: at opbygge nye konstruktive mønstre af nærhed, og gen-engagere jer i jeres forhold
 • Trejde fase: at styrke de forandringer, jeres forhold har gennemgået

Hvordan kan vi maksimere vores parterapi?

 • Gå all-in – forpligt jer på forløbet, læg tanker om skilsmisse på hylden
 • I skal begge være engageret
 • Se på dig selv – der er masser af personlig udvikling i parterapi
 • Prioritér det – kom ofte i terapi, særligt i starten
 • Parterapi koster penge – gør op med jer selv hvad det må koste
 • Hvad er det værd, i forhold til andre ting i drømmer om, tal åbent om det.

Hvis I er tålmodige, kan I komme langt, men det kræver jeres engagement.

Lene Winther

Par- & familiterapeut

Mit navn er Lene Winther. Jeg er  par- og familieterapeut for dig og din familie, der gerne vil finde glæden, roen og balancen og den gode stemning igen. Uanset jeres familieform.