Lene Winther Logo

Par tjek-ind

Par tjek-ind er dit parforholds status her-og–nu, hvor I sammen med mig undersøger jeres fælles mentale sundhed

– hvordan I hver især trives i livet og i forhold til hinanden uden at være terapi.

For dig der ønsker at tage temperaturen på hvordan det går i dit parforhold

I har et stort ønske om at løse jeres egne problemer selv, men vil gerne have én til at hjælpe med at få overblikket sammen med jer. Måske er I ikke enige i behovet for hjælp, eller mangler overblik og viden om, hvilke relevante muligheder der er for jer som par.

Par tjek-ind er for jer der ikke har lyst til at opstarte parterapi lige nu, men ønsker en status på hvordan I har det sammen her og nu, hvad der er jeres styrker og udfordringer. Det er dét et par tjek-ind kan.

Hvorfor et par tjek-ind

Vi går alle regelmæssigt til tandlægen, automekanikeren eller frisøren, for at få et eftersyn.
Fordi vi ønsker sunde tænder, at bilen fortsat kan køre og at håret ikke bliver for langt.

Hvis vi først søger hjælp, når en tand gør ondt, er det ofte en tandoperation eller noget andet større, der redder tanden. Og nogle gange kommer vi for sent.

På samme måde er det også vigtigt at passe på vores parforhold både i god tid og over tid.
Forskning viser at vores tilfredshed falder over tid, og at vi som par ofte ikke søger hjælp.

Mange søger først hjælp, når problemerne har vokset sig meget store og det er for sent at redde forholdet.

Par tjek-ind er ikke terapi.

Det er et forebyggende og vedligeholdende tilbud, og et fokuseret ”eftersyn” af jeres parforhold, med mig som professionel vejleder.
En status over din og din partners trivsel i parlivet.

Par tjek-ind er for jer der stadig elsker hinanden, er motiverede for samarbejde og styrke jeres relation.

Hvem er par tjek-ind henvendt til?

Par tjek-ind er til par I alle aldre, med eller uden børn. Par der som udgangspunkt ikke ønsker hjælp til specifikke udfordringer, men derimod ønsker at blive klogere på, hvordan hver enkelt for tiden har det med at være en del af parforholdet.

Hvordan forløber et par tjek-ind

Formen er en dialog, ca. 90 minutter, hvor I hver især får mulighed for at

 • Fortælle om hver jeres oplevelser
 • I sammen mærker, giver udtryk for og lytter til hinanden
 • Høre hvad I hver især trives med, og er glade for
 • Høre hvad I ønsker jer anderledes, savner eller mistrives med

Forestil dig, at du endelig har taget initiativ til at pleje dit parforhold

Du har prioriteret tid til at tale om dit parforhold med din partner, i kalenderen. På samme måde som du planlægger at gå til fitness og sætte arrangementer med venner i kalenderen. Du er bevidst om at det er værdibaseret når du træner, spiser vitaminer, ser venner – fordi du godt vil træne, leve sundt og have venner. På samme måde prioriterer du også have et sundt og intimt parforhold, ved at planlægge dit halv- eller helårlige partjek-ind for jer.

Hvad I får ud af et par tjek-ind i jeres parforhold:

 • Øget oplevelse af egne styrker
 • Inspiration til at lave positive adfærdsændringer
 • Forebyggelse af nedsat intimitet og tilfredshed

En tydeliggørelse eller eftersyn af jeres parforhold

Hvilke områder af parlivet kan være relevante i et par tjek-ind?

I et par tjek-ind snakker I om, hvad I ønsker mere af og hvad I ønsker mindre af:

 • Praktiske forhold
 • Aktiviteter, sammen eller alene
 • Følelsesmæssige forhold
 • Relationelle forhold
 • Intime forhold

Partjek-ind er en forebyggende og vedligeholdende samtale til par, der naturligt ønsker at styrke forholdet og forebygge vanskeligheder

Uden terapi, med fokus på jeres fælles ressourcer og på at I fortsat aktivt forholder jer til hinanden.

Par tjek-ind kan være en opfølgning på et parterapi- eller familieterapi-forløb

Hvor I efter et forløb, ønsker at følge op efter et halvt eller helt år med et par-tjek-ind eller familie-tjek-ind. Par tjek-ind kan også være forud for opstart af parterapi eller familieterapi

Gør det til en tradition i dit parforhold at gå til det halv- eller helårlige par tjek-ind.
Gentagende par tjek-ind kan virke både som et forebyggende tiltag og i lige så høj grad som et vedligeholdende tiltag for dit parforhold. Hvor I med passende mellemrum har sat i kalenderen, at I vil sætte jer med hinanden og få talt om, hvordan I har det, hver især og sammen.

Lene Winther

Par- & familiterapeut

Mit navn er Lene Winther. Jeg er par- og familieterapeut for dig og din familie, der gerne vil finde glæden, roen og balancen og den gode stemning igen. Uanset jeres familieform.