Lene Winther Logo

Familie tjek-ind

Familietjek-ind er din status på familielivet her-og–nu
– hvor I sammen, uden terapi, undersøger, hvordan I hver især trives i livet og i forhold til hinanden, børn som voksne.

Status på familielivet

Familietjek-ind er en 90 minutters status, for jer der har lyst til at have den gode familiesamtale om alt det, der rører sig imellem jer. Hvor I standser op i hverdagens rutiner for at undersøge jeres egen og familiemedlemmers nuværende fælles trivsel. En mulighed for sammen at finde ud af, hvad der vigtigt og mindre vigtigt for jer som familie. Det er dét et familietjek-ind kan.

Hvorfor et familietjek-ind

Hverdagens krav og to-do lister fylder vores tid og gør, at vi ofte ikke tager de dybe samtaler i familien om vores fælles ønsker og drømme.

Vi går alle regelmæssigt til tandlægen, automekanikeren eller frisøren, for at få et eftersyn.

Fordi vi ønsker sunde tænder, at bilen fortsat kan køre og at håret ikke bliver for langt.

Hvis vi først søger hjælp, når en tand gør ondt, er det ofte en tandoperation eller noget andet større, der redder tanden. Og nogle gange kommer vi for sent.

På samme måde er det også vigtigt at passe på vores familieliv både i god tid og hen over tid.

Mange søger først hjælp, når problemerne har vokset sig meget store, og det er for sent at redde stemningen og det gode familieliv. Uventede oplevelser som sygdom, dødsfald eller pludselig arbejdsløshed kan åbne op for refleksioner om prioriteringer i hverdagen.

Familietjek-ind er ikke terapi. Det er et forebyggende og vedligeholdende tilbud, og et fokuseret ”eftersyn” af jeres familieliv, med mig som professionel vejleder.

En status over din og din families trivsel med hinanden.

Hvordan forløber et familietjek-ind

Formen er en runde, guidet af mig i ca. 90 minutter, hvor I hver især:

 • Fortæller om hver jeres oplevelser, børn og voksne
 • I sammen mærker, giver udtryk for og lytter til hinanden
 • Hører hvad I hver især trives med og er glade for
 • Hører hvad I ønsker jer anderledes, savner eller mistrives med

Jeg sørger for, at I alle får ordet, og at det ikke udvikler sig til mundhuggeri eller almindelig diskussion.

Idéen er, at I alle får givet udtryk for egne følelser og tanker og samtidig får lyttet til hinanden.

Hvem er familietjek-ind henvendt til?

Familietjek-ind er for alle typer familier med små og store børn. For familier der som udgangspunkt ikke ønsker hjælp til specifikke udfordringer, men derimod ønsker at blive klogere på, hvordan hver enkelt for tiden har det med at være en del af familielivet.  Det er for alle familie former; den sammenbragte, kernefamilien, voksne forældre med voksne børn, voksne søskende med hinanden og plejefamilier.

Forestil dig, at du endelig har taget initiativ til at pleje dit familieliv

Du har prioriteret tid i kalenderen, til at tale om dit familieliv med din partner og børn. På samme måde som du planlægger at gå til fitness og sætte arrangementer med venner i kalenderen. Du er bevidst om, at det er værdibaseret når du træner, spiser vitaminer, ser venner – fordi du godt vil træne, leve sundt og have venner.

På samme måde prioriterer du også have et mentalt sundt familieliv, ved at planlægge dit halv- eller helårlige familietjek-ind for jer.

Hvad I får ud af et familietjek-ind i jeres familie:

 • Øget oplevelse af egne styrker
 • Inspiration til at lave positive adfærdsændringer
 • Forebyggelse af dårlig stemning og utilfredshed
 • En tydeliggørelse eller eftersyn af jeres familieliv

Hvilke områder af familielivet kan være relevante i et familietjek-ind?

I et familietjek-ind snakker I om, hvad I ønsker mere af og hvad I ønsker mindre af:

 • Praktiske forhold, f.eks. flere livretter, mindre skældud
 • Aktiviteter, sammen eller alene
 • Følelsesmæssige forhold, hvad er du glad for og hvad kan du ikke lide.
 • Relationelle forhold, hvordan det er at være dig sammen med de andre.

Familietjek-ind er en forebyggende og vedligeholdende samtale for familier, der naturligt ønsker at styrke relationen og forebygge vanskeligheder

Uden terapi, med fokus på jeres fælles ressourcer og på at I fortsat aktivt forholder jer til hinanden.

Familie tjek-ind som opfølgning på et familieterapi-forløb

Hvor I efter et forløb, følger op med et familie-tjek-ind efter et halvt eller helt år.
Familietjek-ind kan også være en forløber for opstart af familieterapi.

Gør det til en tradition i dit familieliv at gå til det halv- eller helårlige familietjek-ind.

Gentagende familietjek-ind kan virke både som et forebyggende tiltag og i lige så høj grad som et vedligeholdende tiltag for dit familieliv.
Hvor I med passende mellemrum har sat i kalenderen, at I vil sætte jer med hinanden og få talt om, hvordan I har det, børn og voksne, hver især og sammen.

Lene Winther

Par- & familiterapeut

Mit navn er Lene Winther. Jeg er par- og familieterapeut for dig og din familie, der gerne vil finde glæden, roen og balancen og den gode stemning igen. Uanset jeres familieform.